Back
Printer Friendly Version
  Items: 1 - 20 of 31 Page 1 2 Next Next page
    Length  Type Of Boat Year Price Location
    65'  X-Yachts X 65  2020  US$ 2,310,000   Santa Barbara, CA
    57'  Frers Euphoria  2015  US$ 795,000   Santa Barbara, CA
    55'  X-Yachts Xp55  2020  US$ 855,000   Santa Barbara, CA
    54'  Eagle 54  2019  Call   Santa Barbara, CA
  video brochure   54'  Morgan  1968  US$ 57,500   Ventura, CA
    50'  X-Yachts XP50  2020  US$ 657,000   S N O   FG   Santa Barbara, CA
    49'  X-Yachts X4.9  2020  US$ 574,000   S N O   FG   Santa Barbara, CA
  video brochure   44'  X-Yachts Xp 44  2020  US$ 362,000   Santa Barbara, CA
    43'  Dufour Center Cockpit  2000  US$ 110,000   Santa Barbara, CA
    43'  X-Yachts X4.3  2020  US$ 332,000   S N O   FG   Santa Barbara, CA
    42'  Endeavour  1990  US$ 119,900   Santa Barbara, CA
    40'  J Boats J/40  1990  US$ 86,000   Santa Barbara, CA
    39'  Fairweather Mariner 39  1986  US$ 79,900   Santa Barbara, CA
    38'  X-Yachts x4.0  2020  US$ 285,000   Santa Barbara, CA
  video brochure   38'  X-Yachts Xp 38  2020  US$ 273,000   Santa Barbara, CA
    35'  Gambler 35 Sloop  1984  US$ 10,000   Santa Barbara, CA
    35'  Goman Express  1987  US$ 34,900   Santa Barbara, CA
  video brochure   35'  Salona S35  2016  US$ 149,000   Santa Barbara, CA
    33'  C&C 99  2002  US$ 69,000   Santa Barbara, CA
    30'  Farr 30  1996  US$ 43,000   Santa Barbara, CA
  Items: 1 - 20 of 31 Page 1 2 Next Next page


=Photos, video brochure